Bardiensten

Ieder seniorlid is verplicht om 4x per jaar een bardienst van 3,5 uur te verrichten of een keukendienst van 3 uur. Aan het einde van elk kalenderjaar wordt er gevraagd om uw beschikbaarheid voor het daaropvolgende jaar op te geven, middels het invullen van het 'barformulier'.  U kunt dan uw voorkeuren en/of verhinderingen doorgeven en daarmee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Afkopen bardienst
Het is mogelijk om bardiensten vooraf af te kopen. Tegen betaling van € 20,-- per bardienst zorgt de barcommissie ervoor dat iemand anders uw bar- of keukendienst(en) verricht. U kunt dit op het barformulier aangeven. Betaling dient dan vooraf plaats te vinden op het rekeningnummer NL83 INGB 0661 6730 65 ten name van W.C. van der Logt-van Doorn (secretaris). 

Wanneer u in de loop van het seizoen besluit alsnog een bardienst te willen afkopen, neem dan ruim van tevoren contact op met de barcommissie via [email protected] of regel het zelf met één van de overnemers (onderaan dit bericht). Ook dan wordt het tarief van € 20,-- gehanteerd. Licht de barcommissie per mail in over de verkoop, zodat altijd bekend is wie de dienst loopt. 

U kunt natuurlijk ook een bardienst met iemand ruilen. Geeft u dat in dat geval (om dezelfde reden) ook even door aan de barcommissie.

I.V.A. (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik)
Sinds geruime tijd is er een wet van kracht die vereist dat elk lid van een vereniging die bardienst draait, in het bezit moet zijn van een persoonlijk IVA certificaat. Bij controle dient de vereniging het certificaat te tonen op straffe van € 450,- voor de barmedewerker en € 1.300,- voor de vereniging als deze niet aanwezig is.

Wij verzoeken daarom al onze seniorleden die bar- of keukendiensten lopen (dus niet degenen die ze altijd afkopen) vriendelijk maar dringend om een test te doen, waarna zowel u als LTV de Hartel een geldig certificaat krijgt toegestuurd. U verklaart hiermee tevens op de hoogte te zijn van de Horecawet van 01-01-2014 (geen alcohol meer verstrekken, direct of indirect, aan jongeren onder de 18 jaar !!).

Als u https://www.nocnsf.nl/iva aanklikt kunt u de test direct doen. Naast het invullen van uw persoonlijke gegevens dient u ook de volgende gegevens in te vullen :

  • E-mail adres barverantwoordelijke: [email protected]
  • Naam vereniging: L.T.V. de Hartel
  • Aangesloten bij welke bond: KNLTB
  • Plaats vereniging: Spijkenisse
  • Naam barverantwoordelijke: John Numeijer

Aangezien er financiële sancties staan op het tijdens bardienst niet in het bezit zijn van het certificaat verzoeken wij u vriendelijk maar dringend gevolg te geven aan bovenstaande oproep. Het geen gehoor hieraan geven zal helaas betekenen dat alle sancties voor eigen rekening zijn.

Bardienstovername
De volgende personen kunt u benaderen voor het overnemen van bardiensten:

Naam Telefoon Bardienst/keukendienst
Daniël Dornstedt 06 - 40398279 Bar- en keukendienst
Bob Bastemeijer 06 - 36112175 Bar- en keukendienst
Michael Muit 06 - 28459438 Bar- en keukendienst
Jasper van der Waag 06 - 18457042 Bar- en keukendienst
Figen Guvenli 06 - 45755291 Bar- en keukendienst
Quinty Schutte 06 - 40324222 Bar- en keukendienst
Leonie van der Logt 06 - 46166428 Bar- en keukendienst
Özlem Saginc 06 - 21179901 Bar- en keukendienst
Marianne Wouters 06 - 48355774 Bardienst
Kim Lagerwerf 06 - 47195855 Bardienst
Desiree van der Spoel 06 - 20349542 Bardienst
Yvonne Spronck 06 - 41074707 Bardienst
Alex de Heer 06 - 53980498 Bardienst
Diolon van Wijdeveen 06 - 40324222 Bardienst
Lucas Recourt 06 - 37421615 Keukendienst
Silvia Hoeksma 06 - 12977024 Bar- en keukendienst
Peter de Vries 06 - 24518170 Bar- en keukendienst

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Clubhuis: 0181 - 612 909 / Wedstrijdleiding: 0181 - 506454

Tennispark 't Kleine Bos

Voorweg 2
3202 LC Spijkenisse
Nederland