Barboek

Bijgaand vindt u het barboek - versie januari 2024. 

Hier vindt u aanwijzingen en instructies voor het lopen van een bar- of keukendienst.

handboek Bar LTV de Hartel v10.4.pdf