Informatie competitie jeugd

Competitie bij LTV de Hartel

Bij de Hartel gaan we ervan uit dat alle kinderen die lid zijn ook deelnemen aan de competitie. Ze zitten tenslotte ‘op tennis’ en niet alleen ‘op tennisles’. Ook bij andere sporten is dat de gewoonte, denk aan hockey en voetbal. Naast de training spelen ze dus ook automatisch in teamverband mee met wedstrijdjes. Zo oefenen ze ook wat ze in de lessen hebt geleerd, worden ze steeds beter in tennis en leren ze andere kinderen kennen.
De kinderen worden door de trainer ingedeeld op basis van leeftijd en tennisniveau en er worden teams geformeerd. Bij de jongste kinderen gaat het vooral om het lekker meedoen en om in de praktijk te oefenen wat ze in de les hebben geleerd. Hoe ouder ze worden, hoe liever ze misschien willen winnen. Ons uitgangspunt blijft echter altijd het plezier en de sportiviteit.
Zorg altijd dat je je tennispasje bij je hebt en dat je een (eenmalig in te stellen) account hebt bij MijnKNLTB.

De verschillende  niveaus bij de jeugd zijn door de KNLTB als volgt bepaald :
- Tenniskids blauw    4-6 jaar
- Tenniskids rood      6 t/m 8 jaar
- Tenniskids oranje   8 t/m 10 jaar
- Tenniskids groen    10 t/m 12 jaar
- Junioren 11 t/m 14 jaar
- Junioren 13 t/m 17 jaar

Er bestaan 2 soorten competitie: de Tenniskids Competitie (rood-oranje en groen) en de Junioren Competitie (11 t/m 17 jaar).

Uitleg Tenniskids
Het Tenniskids programma bestaat uit verschillende fases: Blauw, Rood, Oranje en Groen. Voor de allerjongste jeugd is er Tenniskids Blauw. Daarna stroom je door naar Rood, Oranje en uiteindelijk Groen. Na Groen is een kind helemaal klaar om met de bekende gele bal op een hele baan te tennissen (in de leeftijden 11 t/m 14 en 13 t/m 17 jaar).
Het doel van Tenniskids is om kinderen zo snel mogelijk het spel te laten spelen.

Voor meer informatie over de verschillende kleuren, kijk bij https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd/tenniskids/  en natuurlijk kan onze trainer daar ook alles over vertellen.
De kinderen krijgen bij ons les volgens het Tenniskids programma.

Tenniskids competitie
De kinderen in BLAUW spelen nog geen competitie. 
De Tenniskids competitie bestaat uit de Rode, Oranje en Groene competitie. Deze competities zijn gekoppeld aan de Tenniskids kleur waarin een kind speelt. In de Tenniskids competitie spelen kinderen op zondagochtend een aantal (korte) wedstrijden tegen kinderen van andere tennisverenigingen in de buurt.
De nadruk in deze competitie ligt vooral op leuke wedstrijdjes spelen, plezier hebben en vriendjes maken.
In totaal doen ongeveer 25.000 kinderen mee aan de leukste competitie van het jaar!

Nadat onze vereniging alle competitiespelers heeft ingeschreven gaat de KNLTB een indeling maken. De indeling wordt vervolgens op MijnKNLTB gepubliceerd.
Het is nodig om daarvoor eenmalig een account aan te maken op naam van het kind.
Je speelt soms thuis, maar ook bij andere verenigingen in de buurt. Vervoer dient dan door de ouders zelf te worden geregeld.

Onder aan deze pagina kun je een stappenplan downloaden en je vindt verder alle praktische informatie over de Tenniskids competitie hier: https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/tenniskids-competitie/
Daar vind je ook een verwijzing naar de speeldata, de spelregels en hoe je de indeling van de teams kunt vinden.

Rode competitie (t/m 8 jaar) 
Steeds is een vereniging gastheer (host) voor de andere verenigingen.
Als er thuis gespeeld wordt, wordt er op hulp van alle ouders gerekend.
Het doel is vooral dat de kinderen lekker bezig zijn, dus de regels worden niet al te serieus genomen. Daarom worden er ook geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats.
Naast deze wedstrijdjes wordt vaak een deel van de tijd ingevuld met andere spelvormen.
Een competitieteam kan de winnaar van de dag worden.
Bij de afsluiting is er meestal iets lekkers voor de kinderen.
Er zijn geen kosten aan verbonden, die worden door de vereniging gedragen.

Oranje competitie (8 t/m 10 jaar)
Er zijn geen kosten aan verbonden, die worden door de vereniging gedragen.

Groene competitie (10 t/m 12 jaar)
Alle wedstrijduitslagen worden weergeven op MijnKNLTB. Het team dat aan het einde van de competitie op de eerste plek in de poule staat, is kampioen.
Er zijn géén kosten verbonden aan deelname, die worden door de vereniging betaald. De thuisspelende vereniging zorgt voor ballen, die na afloop weer moeten worden ingeleverd. 

Speeldagen
De Rode competitie en de Oranje competitie bestaan uit vijftien speelmomenten, verdeeld over meerdere maanden in het jaar.
Voor kinderen die in Groen tennissen is er een voorjaar- en najaarscompetitie: de Groene competitie, met 7 speeldagen in het voorjaar (april/mei) en 5 speeldagen in het najaar (sept/okt). De speeldata van alle competities worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Junioren competitie
Dit is de competitie van 11 t/m 14 en 13 t/m 17 jaar. De kinderen spelen op een heel veld met een ‘gewone’ gele tennisbal.  De ballen worden door het team betaald. Dit is opgenomen in de 'competitiebijdrage'. Elke single-partij moet met een nieuw blik ballen worden gespeeld. Ook spelers die één jaar jonger of één jaar ouder zijn dan de vastgestelde leeftijd mogen deelnemen aan de competitie. Daarnaast kan de leraar leeftijdsdispensatie aanvragen. Dispensatie kan worden aangevraagd voor talentvolle kinderen of voor kinderen die nog niet toe zijn aan een stap omhoog en liever niet deelnemen aan de competitie waar zij volgens hun leeftijd in thuis horen.
Er is een voor- en najaarscompetitie; 7 speeldagen in het voorjaar en 5 in het najaar, altijd op zondag. 
In het voorjaar wordt er in april/mei gespeeld; in het najaar in sept/okt.  Ouders zorgen zelf voor vervoer.
Kijk voor de spelregels hier:  https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/junioren-competitie/
Er is door het team een competitiebijdrage verschuldigd, die afhangt van het aantal x uit en thuis spelen (3 of 4x). Hierin zijn de kosten voor de ballen opgenomen, evenals een bijdrage voor de KNLTB. Alle teamleden (ouders) nemen hun deel voor hun rekening. Wij vragen aan de ouders van de captain om het totaalbedrag te voldoen aan de penningmeester tijdens de zogenoemde captainsavond. Daarbij worden dan meteen alle blikken ballen uitgereikt, die tijdens de hele competitie nodig zijn.      
De ouders van de captain worden hiervoor per mail uitgenodigd. 

Hoe ziet een competitiedag er uit?

-Tenniskids Rood  
Iedere speeldag begint om 09.00 uur, tenzij het speelschema op MijnKNLTB iets anders vermeldt.      
Zorg dat je minstens een kwartier vóór aanvang aanwezig bent, zodat de wedstrijden tijdig kunnen worden ingedeeld. Er zal meestal worden begonnen met een korte warming-up. Daarna beginnen de wedstrijdjes, waarbij je altijd uitleg krijgt. Na afloop is er een afsluiting met vaak iets lekkers.  
N.B. :  I.v.m. de leeftijd en het niveau van de kinderen is er hulp van de ouders nodig bij het tellen.  De vereniging kan dat niet alleen behappen.

- Tenniskids oranje
 
Iedere speeldag begint om 09.00 uur, tenzij het speelschema op MijnKNLTB iets anders vermeldt.     
Zorg dat je minstens een kwartier vóór aanvang aanwezig bent en meld je meteen even aan bij de wedstrijdleiding. Als alle kinderen aangemeld zijn, worden door het computerprogramma  (Tenniskids planner) de wedstrijden aangemaakt.  
Het programma voorziet niet in een mogelijkheid voor spelers om aan te geven dat ze eerder moeten stoppen of pas later kunnen beginnen. Het is dan ook de bedoeling dat de spelers de hele tijd aanwezig zijn.
Kom je te laat, dan kun je helaas niet meer worden toegevoegd.  
Iedere wedstrijdleider kan per keer beslissen hoeveel wedstrijdrondes er worden gespeeld. Je kunt uitgaan van 2- 2½ duur totaal.   Na afloop van de wedstrijden wordt bekendgemaakt hoeveel punten ieder team gewonnen heeft, en deze uitslag wordt aan de KNLTB gestuurd.  
Tenslotte is er een afsluiting met vaak iets lekkers.

- Tenniskids groen, junioren 11 t/m 14 en 13 t/m 17 jaar   Het aanvangstijdstip van de speeldag kan per week en per vereniging wisselen. De vereniging heeft namelijk vaak te maken met andere teams, die ook die dag thuis spelen. De competitieleider maakt daarom een planning. Het speelschema en de aanvangstijden vind je op MijnKNLTB. In de regel zal de aanvangstijd 10.00 uur zijn en altijd een half uur van tevoren aanwezig.   
De ontvangende vereniging kan dit echter nog tot 8 dagen vóór de betreffende speeldag wijzigen, dus doe kort vooraf altijd nog een laatste check.  
Je speelt met een team namens LTV de Hartel. Wij vinden het dus belangrijk dat je je correct en sportief gedraagt.
Als je thuis speelt, zorg dan dat je allemaal op tijd bent om je tegenstanders te ontvangen, ze welkom te heten en je voor te stellen. Het is dus de bedoeling dat jij er eerder bent dan de   tegenstanders.

Ga even met beide teams rond de tafel zitten. De Hartel zorgt voor ranja (dat kun je aan de bardienst vragen) en zelf kan het team (ouders vooraf met elkaar overleggen) voor iets lekkers daarbij zorgen. Ondertussen gaan de (ouders van) beide captains overleggen wie tegen wie gaat spelen, oftewel de opstelling maken. Daarbij is het van belang dat de singles worden gespeeld op aflopende speelsterkte. Dat wil zeggen: degenen die de hoogste speelsterkte heeft speelt de 1e single, degene die daarna het hoogst is de 2e enz. Ook de speelsterktes kun je vinden in MijnKNLTB. Zo spelen dus de sterksten van beide teams tegen elkaar. De opstelling kan worden direct worden ingevuld in MijnKNLTB door de captain van de thuisspelende ploeg. Bij de eerste thuiswedstrijd is er altijd iemand (competitieleider) van de Hartel aanwezig om daarbij te helpen.  Alle tennispasjes worden daarbij getoond, ter controle van namen en bondsnummers. Dan worden de wedstrijdjes gespeeld, volgens het banenschema dat de competitieleider heeft gemaakt. Dit schema voor de thuiswedstrijden heb je vooraf van onze competitieleider toegestuurd gekregen.  

Na afloop ga je nog even met elkaar zitten en je drinkt en eet iets met elkaar.  De kosten daarvan zijn niet  in  de competitiebijdrage opgenomen. Er kan desgewenst iets uit de keuken worden besteld en klaargemaakt, dat dan ter plekke moet worden afgerekend. Vervolgens worden de uitslagen ingevuld, óók in MijnKNLTB en wel door de captain van de thuisspelende ploeg. Je controleert eerst samen met je tegenstander of alles klopt, daarna kan de boel definitief worden verstuurd aan de KNLTB.  
Als je uit speelt, is het ‘t leukste als je als team gezamenlijk arriveert. Ouders kunnen dat met elkaar afstemmen. Je wordt ontvangen en hoort vanzelf hoeveel en welke banen je tegelijk kunt gebruiken. De captain van het team van de Hartel vertelt aan de captain van de tegenstanders wie welke enkelpartij gaat spelen (1e, 2e, 3e en 4e single) en wie met wie gaan dubbelen. Ook hierbij houd je rekening met de speelsterkten, zodat de sterksten van beide teams tegen elkaar spelen. Na afloop controleert onze captain de door de tegenstander ingevulde uitslagen. Bij een andere vereniging is het misschien niet altijd gebruikelijk dat er na afloop iets wordt gegeten; dit kan per vereniging verschillen. Tenslotte neem je afscheid, wenst elkaar nog veel succes in de verdere competitie en is de dag klaar. Je sluit de dag als teams dus gezamenlijk af en het is (in principe) niet de bedoeling dat er iemand voortijdig weg gaat. Als je tóch een keer eerder weg moet, meld het dan vooraf even netjes bij de tegenpartij. Afhankelijk van het aantal banen dat je tegelijk beschikbaar hebt en de duur van de wedstrijdjes duurt een competitiedag globaal gezegd 3 á 4 uur. Bij 13 t/m 17 jaar worden er volledige sets gespeeld en kan het soms iets langer duren.

Tot slot:
We kiezen de captain zoveel mogelijk zo uit, dat het iemand is die al bekend is met de competitie en weet hoe e.e.a. werkt, of dat zijn/haar ouder(s)/begeleider(s) dit weet.
Niettemin staan wij natuurlijk altijd klaar voor vragen. Er zal bij thuiswedstrijden niet altijd een competitieleider ter plekke aanwezig zijn, maar deze kan wel telefonisch worden geraadpleegd, indien nodig:  
Mieke van der Logt                       06-51098384  
Orlando Hardjodikromo               06-54281666

Wij wensen onze kinderen en de ouders/verzorgers heel veel plezier!!!        

stappenplan-uitslagen-bekijken-rood-en-oranje.pdf stappenplan-wedstrijdprogramma-en-uitslagen-bekijken-groene-competitie.pdf