Introducé's

Voor zowel tennis als padel kun je een introducee laten meespelen. Voorwaarde: vul zijn/haar gegevens correct in bij het maken van de reservering! (Voor- en achternaam en een juist emailadres)

Daarvoor vragen we een vergoeding, met een onderscheid tussen dal- en piekuren.
- Dal-uren   (maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur) voor € 5,00 per uur
- Piek-uren (maandag t/m vrijdag van 17.00-23.00 uur en in het weekend de hele dag) voor € 6,25 per uur.

Een padel-speler mag onbeperkt worden geïntroduceerd. Die betaalt op deze manier zijn/haar deel van de baanhuur. Dat gaat naar rato; speel je met 4 personen dan betaalt 1 introducee 1/4 deel van het totale baanhuur-tarief. 

Een tennis-speler mag maar 2x per jaar worden geïntroduceerd. Wil diegene vaker spelen dan is hij/zij van harte welkom om lid te worden.

In alle gevallen ontvangt degene die de boeking heeft gedaan van de penningmeester in een later stadium een betaalverzoek per mobiele telefoon of email. Dat kun je zelf eventueel met de geïntroduceerde persoon verrekenen. 

Wij vragen onze leden dringend om zich aan deze procedure te houden. Wanneer geconstateerd wordt dat men iemand onrechtmatig gebruik laat maken van onze banen, neemt het bestuur passende maatregelen.

N.B. : wanneer een introducee binnen 1 week na factuurdatum lid wordt, hoeft er niet te worden betaald.