Over LTV De Hartel


Algemeen

Adres tennispark:
 • Voorweg 2 
 • 3202 LC Spijkenisse (N.B. : hier kan GEEN post bezorgd worden !!!!)
 • tel. clubhuis : 0181 - 612 909
 • tel. wedstrijdleiding : 0181 - 506 454

In Spijkenisse-noord, dichtbij het Hartelkanaal, ligt aan de Voorweg nr. 2 tennispark 't Kleine Bos. In de beschutting van de bomen liggen daar onze 6 Pro Vision all weather-banen, die allemaal zijn voorzien van verlichting. Verder valt het oog meteen op het nieuwe clubhuis met terras.(Pro Vision is een stabiliteitsmat van kunstgras, die ligt op een ondergrond van zand en lava, en die is ingestrooid met fijn keramisch instrooizand, met de kleur van gravel. Hierbij reiken de vezels van de mat tot nét onder de top van het instrooizand. De speleigenschappen van ProVision liggen daardoor heel dicht bij gravel. De baan is onder vrijwel alle weersomstandigheden te bespelen.) 

LTV de Hartel

L.T.V. de Hartel is opgericht in 1966 en was daarmee de eerste tennisvereniging in Spijkenisse. Het aantal leden bedraagt momenteel rond de 300, waarvan ongeveer 50 puppy-, jeugd- en juniorleden. L.T.V. De Hartel speelt competitie met + 35 teams, zowel op landelijk- als districtsniveau. Verder organiseren we elk jaar enkele prestatieve toernooien (zowel open toernooien als toernooien waaraan alleen onze eigen clubleden mogen meedoen) en tot slot zijn er nog de nodige gezelligheidstoernooien en het racketwisselen. Deze laatste zijn vooral bedoeld voor de recreatieve tennissers. Het clubhuis en terras vormen ook dan het sociale centrum van onze vereniging.

Tussen de competities, toernooien en evenementen zijn onze banen het gehele jaar voor de leden ter beschikking om op eigen gelegenheid te gaan tennissen.  Wanneer u lid bent, ontvangt u een tennispasje, waarmee u zo vaak u wilt een baan kunt reserveren op ons digitale afhangbord, dat zich in de hal van het clubhuis bevindt.

Bij De Hartel kunt u natuurlijk ook tennisles nemen. (De kosten hiervoor zijn niet inbegrepen bij de contributie). Zeker voor jeugd en beginners is het volgen van tennislessen zeer aan te bevelen.  Er zijn jaarlijks 2 series lessen : zomerlessen en winterlessen.  De zomerlessen starten in de eerste week van april, de winterlessen in de eerste week van oktober.  U kunt alleen lessen volgen als u lid bent van LTV de Hartel. U kunt zich aan het begin van het zomer- of winterseizoen voor de lessen inschrijven. De lessen worden verzorgd door onze tennisleraar Orlow Oosterhoff. Wilt u meer informatie over lessen dan kunt u zich richten tot het secretariaat ([email protected] of 06-51098384) of de tennisleraar ([email protected] of 06-34813848). Alle lessen worden buiten op ons eigen tennispark gegeven, ook in de winter. De vereniging stelt 1 van haar banen ter beschikking voor de tennislessen. Selectietrainingen voor de jeugd worden voor een deel gesubsidieerd door de vereniging.

Naast het bestuur kent onze vereniging vele commissies, die voor een heel groot deel het reilen en zeilen in onze vereniging inhoud geven. Hierdoor is de L.T.V. de Hartel een club zoals een vereniging behoort te zijn; "voor en door de leden". Mede om die reden hebben we de banen en het clubhuis in eigen beheer. Dat komt de clubgeest ten goede en we kunnen de prijzen op die manier laag houden. Daarbij biedt het doen van een bardienst, net zoals het meedoen aan bijvoorbeeld het racketwisselen, een goede gelegenheid om de mede-leden te leren kennen.

De vereniging verplicht haar seniorleden tot het verrichten van 4 bar (of keuken-)diensten per jaar. Deze diensten kunnen vervuld worden op tijden dat het de leden zelf schikt. Elk lid dat achter de bar staat wordt vooraf op een eenvoudige wijze in de gelegenheid gesteld om een certificaat IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) te halen. Zonder dit certificaat mag men niet achter de bar staan, want de wet verplicht dat onze leden op de hoogte zijn van de horeca-regels.

Het lidmaatschap van LTV de Hartel geeft het recht tot het bespelen van de banen van 1 januari t/m 31 december. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen dient dit te geschieden uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar, schriftelijk of per email aan het secretariaat of de ledenadministratie. Hiervan wordt altijd een bevestiging verzonden. (Zonder bevestiging dient u ervan uit te gaan dat de opzegging niet is ontvangen.) Zonder opzegging loopt het lidmaatschap automatisch door.

Tevens bieden we de mogelijkheid aan om alleen een wintercontract aan te gaan, dat loopt van 1 oktober t/m 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Senior-contractanten hebben daarbij géén verplichting van bar- of keukendiensten. Opzegging van het wintercontract is niet nodig; het eindigt automatisch na 31 maart. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. Een wintercontractant heeft geen stemrecht in de zin van onze Statuten maar is wel gerechtigd tot deelname aan activiteiten en/of tennislessen.

Wanneer een wintercontractant zich aansluitend aanmeldt voor een regulier lidmaatschap, dan wordt op de daarvoor geldende contributie ¼ deel in mindering gebracht i.v.m. het reeds verstreken zijn van de eerste 3 maanden van het kalenderjaar en er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.

De tarieven worden tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld voor het lopende verenigingsjaar (regulier lidmaatschap) en voor de winterperiode die begint in oktober van datzelfde kalenderjaar (wintercontract).

Voor 2017 zijn de tarieven (inclusief KNLTB-bijdrage en kosten ledenpas) als volgt :

Regulier lidmaatschap
 • Senioren (op 1 januari van dit jaar 17 jaar of ouder)    € 160,--
 • Junioren (op 1 januari van dit jaar 12 t/m 16 jaar)        € 84,--
 • Jeugd (op 1 januari van dit jaar 7 t/m 11 jaar)                € 57,--
 • Puppy’s (op 1 januari van dit jaar jonger dan 7 jaar)    € 24,--
 • Ondersteunende leden (geen recht tot het bespelen van de banen) € 30,--

Wintercontract
 • Senioren (op 1 oktober 18 jaar of ouder)                          € 75,-- 
 • Jeugd (op 1 oktober jonger dan 18 jaar)                           € 50,--

Zowel reguliere leden als wintercontractanten zijn verplicht tot het afhangen van een baan d.m.v. hun geldende pasje.

 (N.B. : senioren die nog een dag-schoolopleiding volgen en daardoor geen inkomen genieten, hebben recht op een korting van € 40,-- op hun contributie voor het reguliere lidmaatschap. Leden die hiervoor in aanmerking komen kunnen een email sturen aan [email protected])

Heeft u of uw kind interesse in tennis en wilt u lid worden van onze vereniging of alleen een wintercontract aangaan, dan kunt u bijgaand aanmeldingsformulier invullen en opsturen naar het secretariaat of de ledenadministratie. U krijgt vervolgens een factuur. Ook ontvangt u een tijdelijke tennispas en we hopen u dan gauw op het park te ontmoeten. Na betaling van de factuur ontvangt u uw KNLTB-tennispas en hoort u er helemaal bij en dan heten wij u

                                          HARTEL-ijk welkom !

(N.B. : er liggen ook altijd papieren aanmeldingsformulieren in de gang van het clubhuis)

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Clubhuis: 0181 - 612 909 / Wedstrijdleiding: 0181 - 506454

Tennispark 't Kleine Bos

Voorweg 2
3202 LC Spijkenisse
Nederland