Over LTV De Hartel

Adres tennispark:

  • Voorweg 2 
  • 3202 LC Spijkenisse (N.B. : hier kan GEEN post bezorgd worden !!!!)
  • tel. clubhuis : 0181 - 612 909

Post- en correspondentie-adres: 

In Spijkenisse-noord, dichtbij het Hartelkanaal, ligt aan de Voorweg nr. 2 tennispark 't Kleine Bos. In de beschutting van de bomen liggen daar onze 6 tennisbanen en 3 padelbanen. Die zijn allemaal voorzien van ledverlichting. De tennisbaan ondergrond (pro vision all weather) speelt bijna hetzelfde als op gravel, maar we kunnen er wel het hele jaar op spelen. De padelbanen zijn van kunstgras en zijn het gehele jaar bespeelbaar.
Verder valt het oog meteen op het mooie clubhuis met terras. Dit is het gehele jaar het sociale middelpunt van de vereniging.
 
 
De Hartel is opgericht in 1966 en was daarmee de eerste tennisvereniging in Spijkenisse. Het aantal leden bedraagt momenteel rond de 300, waarvan ongeveer 50 puppy-, jeugd- en juniorleden.

L.T.V. De Hartel speelt competitie met +/- 35 teams, zowel op landelijk- als districtsniveau.
Verder organiseren we elk jaar enkele prestatieve toernooien (zowel open toernooien als toernooien waaraan alleen onze eigen clubleden mogen meedoen). En natuurlijk zijn er de nodige gezelligheidstoernooien en het racketwisselen of toss. Deze laatsten zijn vooral bedoeld voor de recreatieve tennissers of padellers. Het clubhuis en terras vormen ook dan het sociale centrum van onze vereniging.  
Tussen de competities, toernooien en evenementen zijn onze banen het gehele jaar voor de leden ter beschikking om op eigen gelegenheid te gaan tennissen of padellen. Samen met de leden waarmee u wilt spelen reserveert u gewoon een baan (via de knltb app of via Meet&Play).

Als lid van De Hartel kunt u natuurlijk ook tennis- of padelles nemen. De lessen zijn gewoon op ons park. We houden er  een baan voor beschikbaar. De kosten hiervoor zijn niet inbegrepen bij de contributie, alleen de selectietraining voor de jeugd wordt voor een deel door de vereniging gesubsidieerd. Zeker voor jeugd en beginners is het volgen van tennis- of padellessen zeer aan te bevelen. Er zijn elk jaar 2 series lessen : zomerlessen en winterlessen. De zomerlessen starten in de eerste week van april, de winterlessen in de eerste week van oktober. Op deze website vindt u onder "Tennis- of padelles" alle informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

Naast het bestuur kent onze vereniging vele commissies, die voor een heel groot deel het reilen en zeilen in onze vereniging inhoud geven. Hierdoor is de Hartel een club zoals een vereniging behoort te zijn; "voor en door de leden". Mede om die reden hebben we de banen en het clubhuis in eigen beheer. Dat komt de clubgeest ten goede en we kunnen de prijzen op die manier laag houden. Daarbij biedt het doen van een bardienst, net zoals het meedoen aan bijvoorbeeld het racketwisselen, een goede gelegenheid om de mede-leden te leren kennen.  

Elke senior tennislid is verplicht om per jaar 4 bar- of keukendiensten te doen. Elke senior padellid is verplicht om per jaar 2 bar- of keukendinesten te doen. We plannen ze in overleg met u. Om achter de bar te mogen staan stellen we vooraf in de gelegenheid om op eenvoudige manier daarvoor een certificaat te behalen (IVA: Instructie Verantwoord Alcoholgebruik). Dat is een verplichting die de wet ons oplegt.  

Bij De Hartel bent u lid van 1 januari tot en met 31 december en via dat lidmaatschap heeft u het gehele jaar het recht om te spelen en mee te doen aan de activiteiten van de vereniging. Om de club draaiende te houden moeten er uiteraard kosten gemaakt worden en dus moet elk lid daarvoor een bijdrage doen.  

De contributies worden tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld voor het lopende verenigingsjaar. Zie hiervoor onder lidmaatschap.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben neemt u dan gerust contact op het het secretariaat.  

Heeft u of uw kind interesse in tennis en wilt u lid worden van onze vereniging dan kunt u zich aanmelden d.m.v. het aanmeldingsformulier
U krijgt vervolgens reaktie van onze ledenadministratie, die u de verdere procedure zal toelichten.
 
Daarna heten we u ………………

                                          HARTEL-ijk welkom !!!!