Lidmaatschap

OP DIT MOMENT HEBBEN WE EEN LEDENSTOP VOOR PADEL. 

ALS JE JE AANMELDT VOOR PADEL-ONLY OF VOOR PADEL+TENNIS ZUL JE TOT NADER BERICHT OP EEN WACHTLIJST WORDEN GEZET VOOR PADEL.

Je zult in elk geval niet éérder dan eind december 2024 lid kunnen worden, maar dat is onder voorbehoud, want het is dan nog afhankelijk van het aantal opzeggingen dat we eind 2024 krijgen. Als dat er weinig zijn is er een grote kans dat er ook in 2025 geen plaats voor je is, helaas. 
We hebben wél direct plaats voor tennissers. 
 
 
Lid worden
Om lid te worden kun je het aanmeldingsformulier invullen en versturen naar de ledenadministratie. Je vindt dit formulier HIER.
 
Het 'gewone' lidmaatschap bij LTV de Hartel loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt zonder opzegging automatisch verlengd. Voor beëindiging van het lidmaatschap dient te altijd worden opgezegd volgens onderstaande procedure. 
 
De contributies worden tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld voor het lopende verenigingsjaar. De tarieven voor 2024 zijn daarbij (inclusief KNLTB-bijdrage en kosten ledenpas) als volgt bepaald :   

Regulier lidmaatschap:

  Tennis only Padel only Tennis & Padel
Senioren (op 1 januari van dit jaar 17 jaar of ouder) € 175,00 per jaar + 4 bar- / keukendiensten € 99,00 per jaar + 2 bar- / keukendiensten € 225,00 per jaar + 4 bar- / keukendiensten
Junioren (op 1 januari van dit jaar 12 t/m 16 jaar) € 84,00 per jaar € 65,00 per jaar € 94,00 per jaar
Jeugd die in ROOD en ORANJE speelt (Tennis Alles-in-1 pakket*) € 45,00 per maand Niet van toepassing Inclusief
Overige jeugd (op 1 januari van dit jaar nog geen 12 jaar) € 57,00 per jaar € 50,00 € 67,00
Ondersteunende leden (geen recht tot het bespelen van de banen) € 30,00 per jaar Niet van toepassing Niet van toepassing

Daarnaast bieden wij aan: 
Tenniskids blauw en/of padel (4 -6 jaar)  € 0,00 per jaar. Wij hanteren geen contributie voor kinderen die in deze leeftijdsgroep willen uitproberen of tennis iets voor hen is. Zij kunnen wel wat lessen volgen dmv een strippenkaart, maar zijn zo geen lid van de vereniging. Aanmelden als lid  bij de vereniging is dus ook niet van toepassing; geef uw kind op bij de trainer. 
Als hij/zij daarna 'echt' lid wil worden, dan dient u hem/haar aan te melden via het lidmaatschapsformulier.  


Nieuwe leden betalen bij ons geen inschrijfgeld. Bij instroom na 1 januari betaal je contributie naar rato.
Senioren die nog een dag-schoolopleiding volgen en daardoor geen inkomen genieten, hebben recht op een korting van € 40,-- op hun contributie voor het reguliere tennislidmaatschap. Zij die hiervoor in aanmerking komen kunnen een email sturen aan [email protected]

*Tennis alles-in-1 pakket

De kinderen die in rood en oranje spelen vallen automatisch onder het Tennis Alles-in-1 pakket.
Dat houdt in:
Er wordt een vast bedrag van € 45,-- per maand betaald, waarin alle volgende kosten zijn opgenomen: ·        
- tennisles gedurende 40 weken per jaar (zomer en winter, behalve in de schoolvakanties), met 2 vaste lesmomenten per week
- kinderen mogen wekelijks naar eigen keuze les volgen op één van beide lesmomenten of (liever nog) op allebei de lesmomenten 
- deelname aan competitie voor- en najaar 
- lidmaatschap van LTV de Hartel
- lidmaatschap van de KNLTB
- deelname aan alle club-evenementen en -toernooien van LTV de Hartel
  (uitgezonderd het open Hartel jeugdtoernooi in augustus, het tenniskamp van de trainer in diezelfde week en eventueel bezoek aan het ABN/AMRO toernooi)
- het hele jaar vrij spelen
- kinderen t/m 11 jaar mogen bovendien ook met vader/moeder/opa/oma/verzorger vrij spelen zelfs als die geen lid is. Zo kunnen ze extra oefenen. Zie de voorwaarden. (jeugd en ouders) 
- kinderen die nieuw lid worden en die binnen het Alles-in-1 pakket vallen krijgen van ons een gratis racket, via een tegoedbon van SPORT2000. 
Opzegging voor het Alles-in-1 pakket
Dit dient te geschieden per email aan de secretaris ([email protected]) en wel
a) Vóór 1 maart, dan ben je nog lid t/m eind maart. De factuur van maart is de laatste. Zeg je na 1 maart op, dan ben je nog de kosten verschuldigd voor de serie zomerlessen die van april t/m oktober lopen, te weten € 45,-- per maand t/m oktober. Je lidmaatschap loopt dan af op 31 oktober
of
b) Vóór 1 oktober, dan ben je nog lid t/m eind oktober. De factuur van oktober is de laatste. Zeg je na 1 oktober op, dan ben je nog de kosten verschuldigd voor de serie winterlessen die van november t/m maart lopen, te weten van € 45,-- per maand t/m maart. Je lidmaatschap loopt dan af op 31 maart.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
 
Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.  Lees verder in de bijlage onderaan deze pagina. 
  
Wintercontract tennis
De Hartel biedt teniissers ook de mogelijkheid om alleen een wintercontract aan te gaan, dat loopt van 1 oktober t/m 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Senior-contractanten hebben in deze periode géén verplichting van bar- of keukendiensten. Opzegging van het wintercontract is niet nodig, het eindigt automatisch na 31 maart. Een wintercontractant heeft geen stemrecht in de ledenvergadering, maar is wel gerechtigd tot gebruik van de banen, deelname aan activiteiten en/of tennislessen. Voor wintercontracten gelden dit jaar deze tarieven:
  • Senioren (op 1 oktober 18 jaar of ouder)                     € 87,50 
  • Jeugd (op 1 oktober jonger dan 18 jaar)                      € 52,--
Als u aansluitend aan een wintercontract volwaardig lid wilt worden, dan wordt op die contributie  ¼ deel in mindering gebracht, want via het wintercontract had u de eerste drie maanden al betaald.
 
 
Opzeggen
We hopen natuurlijk dat onze leden lang lid blijven van de vereniging. En velen doen dat ook. Maar komt het moment waarop je je lidmaatschap van de vereniging wilt beëindigen of wilt omzetten naar een ander lidmaatschap (bijvoorbeeld van tennis naar padel of naar ondersteunend), dan moet je dat uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar opzeggen. Zo staat dat ook in onze Statuten vermeld. 
Je kunt daarvoor een email sturen naar het secretariaat: [email protected]

Let op : Als je na die datum opzegt ben je te laat en beschouwen we je dus nog voor het hele volgend jaar als lid. Je bent voor dat jaar dan ook de contributie verschuldigd en hebt de verplichting van bardiensten (alleen voor senioren).
 
Je krijgt van je opzegging ALTIJD een bevestiging. Heb je deze binnen 1 week niet ontvangen, dan kun je ervan uitgaan dat deze niet bij ons is ontvangen en is de opzegging niet geldig. 
 
Uiteraard ben je niet verplicht om een reden van opzegging te vermelden maar we stellen dat wel op prijs. We horen het graag als we op enig vlak tekort schieten. Wellicht kunnen we daar als bestuur iets mee.
 
 
Mutaties
Wij verzoeken onze leden vriendelijk om wijzigingen in adres, telefoonnummer of emailadres d.m.v. een email door te geven aan [email protected].

Ook voor wijzigingen in het lidmaatschap (bv tennis only lidmaatschap omzetten in tennis & padel) kan een email gestuurd worden naar [email protected].
 
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur-website info.docx