Lid worden

Personal information

1/2 Algemeen
2/2 Soort lidmaatschap
>

Met deze aanmelding verklaart u tevens akkoord te gaan met : 

* het aanleveren van een geschikte (pas)foto voor het tennispasje. 

* de wetenschap dat seniorleden verplicht zijn tot het verrichten van 4 bar- of keukendiensten per jaar (deze zijn evt. af te kopen).  Dit geldt alleen voor een volwaardig lidmaatschap, NIET voor een wintercontract of de zomerchallenge.

*de verplichting om het certificaat "Verantwoord alcohol schenken" te behalen via het NOC/NSF, wanneer u zelf uw bardiensten gaat verrichten.

* te weten dat het lidmaatschap alleen per het einde van het kalenderjaar opgezegd kan worden. De opzegging moet minstens 4 weken daarvóór ingestuurd zijn en is pas geldig wanneer u hiervan een bevestiging hebt ontvangen. Dit geldt alleen voor een volwaardig lidmaatschap, NIET voor een wintercontract of de zomerchallenge.

* Ons Privacy Reglement : http://www.ltvdehartel.nl/privacy

Wij maken (nog) géén gebruik van automatische incasso, dat gedeelte hoeft u dus niet in te vullen
 
Was u bij al eerder wintercontractant bij ons en wilt u opnieuw een wintercontract?
Dan is alleen een email naar 
[email protected]

 

voldoende.