Informatie competitie jeugd

Competitie bij LTV de Hartel

Bij de Hartel gaan we ervan uit dat alle kinderen die lid zijn ook deelnemen aan de competitie. Ze zitten tenslotte ‘op tennis’ en niet alleen ‘op tennisles’. Ook bij andere sporten is dat de gewoonte, denk aan hockey en voetbal. Naast de training spelen ze dus ook automatisch in teamverband mee met wedstrijdjes. Zo oefenen ze ook wat ze in de lessen hebt geleerd, worden ze steeds beter in tennis en leren ze andere kinderen kennen.

De kinderen worden door de trainer ingedeeld op basis van leeftijd en tennisniveau en er worden teams geformeerd. Bij de jongste kinderen gaat het vooral om het lekker meedoen en om in de praktijk te oefenen wat ze in de les hebben geleerd. Hoe ouder ze worden, hoe liever ze misschien willen winnen. Ons uitgangspunt blijft echter altijd het plezier en de sportiviteit.
Zorg altijd dat je je tennispasje bij je hebt en dat je een (eenmalig in te stellen) account hebt bij MijnKNLTB.

De verschillende  niveaus bij de jeugd zijn door de KNLTB als volgt bepaald :
-
Tenniskids blauw    4-6 jaar
- Tenniskids rood      6 t/m 8 jaar
- Tenniskids oranje   8 t/m 10 jaar
- Tenniskids groen    10 t/m 12 jaar
- Junioren 11 t/m 14 jaar
- Junioren 13 t/m 17 jaar

Uitleg Tenniskids

Het Tenniskids programma bestaat uit verschillende fases: Blauw, Rood, Oranje en Groen. Voor de allerjongste jeugd is er Tenniskids Blauw. Daarna stroom je door naar Rood, Oranje en uiteindelijk Groen. Na Groen is een kind helemaal klaar om met de bekende gele bal op een hele baan te tennissen. (in de leeftijden 11 t/m 14 en 13 t/m 17 jaar). Het doel van Tenniskids is om kinderen zo snel mogelijk het spel te laten spelen. Voor meer informatie over de verschillende kleuren en de bijbehorende spelregels, kijk bij https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd/tenniskids/  en natuurlijk kan onze trainer daar ook alles over vertellen. De kinderen krijgen bij ons les volgens het Tenniskids programma.

Tenniskids competitie

De kinderen in BLAUW spelen nog geen competitie. 
De Tenniskids competitie bestaat uit de Rode, Oranje en Groene competitie. Deze competities zijn gekoppeld aan de Tenniskids kleur waarin een kind speelt. In de Tenniskids competitie spelen kinderen op zondagochtend een aantal (korte) wedstrijden tegen kinderen van andere tennisverenigingen in de buurt. De nadruk in deze competitie ligt vooral op leuke wedstrijdjes spelen, plezier hebben en vriendjes maken. In totaal doen ongeveer 25.000 kinderen mee aan de leukste competitie van het jaar!

Voor de Tenniskids competitie geldt dat ook kinderen die één jaar jonger of één jaar ouder zijn dan de vastgestelde leeftijden mogen deelnemen aan de competitie. Daarnaast er leeftijdsdispensatie worden aangevraagd voor een jeugdspeler. Dispensatie kan worden aangevraagd voor zeer talentvolle kinderen of voor kinderen die nog niet toe zijn aan een stap omhoog.

Nadat onze vereniging alle competitiespelers heeft ingeschreven gaat de KNLTB een indeling maken. De indeling wordt vervolgens op MijnKNLTB gepubliceerd. Het is nodig om daarvoor eenmalig een account aan te maken op naam van het kind.

Op MijnKNLTB kun je bekijken wanneer en waar je moet spelen in de Tenniskids competitie. Ook vind je daar alle uitslagen en standen in jouw poule. De stappenplannen voor de Rode en Oranje competitie en de Groene competitie laten precies zien hoe je de indeling kan vinden. 

Rode competitie (t/m 8 jaar) ·          
.            Een competitiedag duurt gemiddeld 1 uur, naast warming-up en afsluiting. Je speelt soms ‘thuis’, maar ook bij andere verenigingen in de buurt. Steeds is een vereniging gastheer (host) voor de andere verenigingen. Als er uit gespeeld wordt, dan is het aan de ouders van de spelers om zelf vervoer te regelen.  De speeldata vind je in MijnKNLTB. ·          
.           Kinderen spelen in de Rode competitie enkelpartijen op verkleinde baantjes.
·           Een competitieteam bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
·           De winnaar is degene die het eerst 7 punten heeft gehaald (7-6 is einde partij, er worden geen games geteld).
·           Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands  en de bal mag daarbij ook eerst stuiteren.
·           Het doel is vooral dat de kinderen lekker bezig zijn, dus de regels worden niet al te serieus genomen. Daarom worden er ook geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats.
·           Naast deze wedstrijdjes wordt vaak een deel van de tijd ingevuld met andere spelvormen.
·           Een competitieteam kan de winnaar van de dag worden.
·           Bij de afsluiting is er meestal iets lekkers voor de kinderen.
·           Er zijn geen kosten aan verbonden, die worden door de vereniging gedragen.

Oranje competitie (8 t/m 10 jaar)
·           Een Oranje competitiedag duurt gemiddeld 2 á 2½ uur. Je speelt soms ‘thuis’, maar ook bij andere verenigingen in de buurt. Vervoer dient door de ouders zelf te worden geregeld.
·           Kinderen spelen in de Oranje competitie enkel- en dubbelpartijen, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels worden willekeurig door een computerprogramma (Tenniskids planner) samengesteld.
·           Een competitieteam bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar op ¾ banen.
·           De enkels spelen in het enkelveld (volledige breedte), de dubbels in het dubbelveld (inclusief tramrails).
·           Er wordt om 4 gewonnen games gespeeld; bij 40-40 wordt een beslissend punt gespeeld. Bij een 3-3 stand in games wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak).
·           De eerste service moet bovenhands worden gespeeld, bij de tweede service mogen de kinderen tussen bovenhands en onderhands kiezen en mag de service met stuit worden gespeeld.
·           Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. Pietje wint, Jantje verliest.
·           Iedere speeldag wordt een team binnen de poule dagwinnaar. Op MijnKNLTB vind je de wedstrijdresultaten.
·           Er zijn geen kosten aan verbonden, die worden door de vereniging gedragen.

Groene competitie (10 t/m 12 jaar)
·           Een competitiedag bij Groen duurt ongeveer 3 uur. Je speelt soms ‘thuis’, maar ook bij andere verenigingen in de buurt. Ouders dienen zelf voor het vervoer te zorgen.
·           Kinderen spelen in de Groene competitie enkel- en dubbelpartijen.
·           Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar en mét en tegen elkaar.
·           Elke week speelt het team tegen een team van een andere vereniging.
·           Er worden tijdens een competitiedag 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen gespeeld.
·           In Groen speel je 2 sets om 4 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 4 - 2 of 5 - 3). Een game win je door 4 punten te winnen. De puntentelling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - game. Bij de stand 40 - 40 geldt het Beslissend Punt Systeem: het winnende punt levert de game op. De ontvanger bepaalt daarbij vanaf welke kant de serveerder het punt moet spelen. Bij 4 - 4 in de game speel je een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten): De speler die aan de beurt is om te serveren, serveert vanaf rechts voor het eerste punt. De tegenpartij serveert daarna vanaf links voor het tweede punt en vervolgens vanaf rechts voor het derde punt. Iedere speler serveert daarna steeds voor twee punten. Eerst vanaf links en daarna vanaf rechts. Er is een normale telling (1, 2, 3). Degene die het eerst 7 punten haalt, met een verschil van twee punten, wint de tiebreak. De set is dan gewonnen met 5 - 4. Na iedere 6 punten in de tiebreak moeten de spelers wisselen van speelhelft. Als het 1 - 1 in sets staat, speel je een beslissende tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten).
·          Alle wedstrijduitslagen worden weergeven op MijnKNLTB. Het team dat aan het einde van de competitie op de eerste plek in de poule staat, is kampioen.
·           Er zijn géén kosten verbonden aan deelname, die worden door de vereniging betaald.
·          De thuisspelende vereniging zorgt voor ballen, die na afloop weer moeten worden ingeleverd. 

Speeldagen
De Rode competitie en de Oranje competitie bestaan uit vijftien speelmomenten, verdeeld over meerdere maanden in het jaar. Voor kinderen die in Groen tennissen is er een voorjaar- en najaarscompetitie: de Groene competitie, met 7 speeldagen in het voorjaar (april/mei) en 7 speeldagen in het najaar (sept/okt). De speeldata van alle competities worden elk jaar opnieuw vastgesteld en worden door de vereniging gecommuniceerd.

Junioren competitie
Dit is de competitie van 11 t/m 14 en 13 t/m 17 jaar. De kinderen spelen op een heel veld met een ‘gewone’ gele tennisbal.  De ballen worden door de thuisspelende vereniging ter beschikking gesteld. Elke single-partij moet met een nieuw blik ballen worden gespeeld. Ook spelers die één jaar jonger of één jaar ouder zijn dan de vastgestelde leeftijd mogen deelnemen aan de competitie. Daarnaast kan de leraar leeftijdsdispensatie aanvragen. Dispensatie kan worden aangevraagd voor talentvolle kinderen of voor kinderen die nog niet toe zijn aan een stap omhoog en liever niet deelnemen aan de competitie waar zij volgens hun leeftijd in thuis horen. Er is een voor- en najaarscompetitie van elk 7 speeldagen, altijd op zondag.  In het voorjaar wordt er in april/mei gespeeld; in het najaar in sept/okt.  Ouders zorgen zelf voor vervoer.

11 t/m 14 jaar
In de Junioren competitie 11 t/m 14 jaar spelen jongens en meisjes door elkaar, mét en tegen elkaar. Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 spelers.
Je speelt met je team 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen, altijd op zondag. Je speelt in een poule, waarin je soms uit (zoveel mogelijk binnen de eigen regio) en soms thuis speelt. Er is door het team een competitiebijdrage verschuldigd, die afhangt van het aantal x uit en thuis spelen (3 of 4x).
Hierin zijn de kosten voor de ballen opgenomen, evenals  de eventuele ‘competitieschotel’.  (Hierover meer bij “hoe ziet een competitiedag er uit”.) Alle teamleden (ouders) nemen hun deel voor hun rekening. Wij vragen aan de ouders van de captain om het totaalbedrag te voldoen aan de competitieleider op de eerste dag dat er thuis wordt gespeeld.    

Spelregels
·           Je speelt 2 sets om 4 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 4-2 of 5-3). Een game win je door 4 punten te winnen.
·           De puntentelling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - game. Bij de stand 40-40 geldt het Beslissend Punt Systeem: het winnende punt levert de game op. De ontvanger bepaalt vanaf welke kant de serveerder het punt moet spelen.
·           Bij 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten) De speler die aan de beurt is om te serveren, serveert vanaf rechts voor het eerste punt. De tegenpartij serveert daarna vanaf links voor het tweede punt en vervolgens vanaf rechts voor het derde punt. Iedere speler serveert daarna steeds voor twee punten. Eerst vanaf links en daarna vanaf rechts. Er is een normale telling (1, 2, 3). Degene die het eerst 7 punten haalt, met een verschil van twee punten, wint de tiebreak. De set is dan gewonnen met 5-4. Na iedere 6 punten in de tiebreak moeten de spelers wisselen van speelhelft.
·           In de enkel en dubbel wordt bij 1-1 in sets een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten) gespeeld.

13 t/m 17 jaar
De Junioren competitie 13 t/m 17 jaar bestaat uit een meisjescompetitie, jongenscompetitie en een gemengde competitie. Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 spelers. Bij de meisjes- en jongenscompetitie speel je met je team op een speeldag 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen. Bij de gemengde competitie speel je 2 jongens enkelpartijen, 2 meisjes enkelpartijen en 2 gemengd dubbelpartijen, altijd op zondag. Je speelt in een poule, waarin je soms uit (zoveel mogelijk binnen de eigen regio) en soms thuis speelt. Er is door het team een competitiebijdrage verschuldigd, die afhangt van het aantal x uit en thuis spelen. Hierin zijn de kosten voor de ballen opgenomen, evenals de eventuele ‘competitieschotel’.  (Hierover meer bij “hoe ziet een competitiedag er uit”.) Alle teamleden (ouders) nemen hun deel voor hun rekening. Wij vragen aan de ouders van de captain om het totaalbedrag te voldoen aan de competitieleider op de eerste dag dat er thuis wordt gespeeld.

Spelregels
·           Je speelt 2 sets om 6 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 6-4 of 7-5). Een game win je door 4 punten te winnen.
·           De puntentelling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - game. Er is een verschil van twee nodig om de game te winnen. Als het 40-40 wordt, worden er nog minimaal 2 punten gespeeld. De winnaar van het eerste punt komt op voordeel. Als deze speler ook het daaropvolgende punt wint, is de game beëindigd. Als de andere speler het tweede punt wint, wordt het opnieuw 40-40. Er wordt net zo lang doorgespeeld tot één van beide spelers twee punten achter elkaar wint.
·           Bij 6-6 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten) De speler die aan de beurt is om te serveren, serveert vanaf rechts voor het eerste punt. De tegenpartij serveert daarna vanaf links voor het tweede punt en vervolgens vanaf rechts voor het derde punt. Iedere speler serveert daarna steeds voor twee punten. Eerst vanaf links en daarna vanaf rechts. Er is een normale telling (1, 2, 3). Degene die het eerst 7 punten haalt, met een verschil van twee punten, wint de tiebreak. De set is dan gewonnen met 7-6. Na iedere 6 punten in de tiebreak moeten de spelers wisselen van speelhelft.
·           In de enkel en dubbel wordt bij 1-1 in sets een beslissende wedstrijdtiebreak tot 10 punten (met een verschil van 2 punten) gespeeld.  

Hoe ziet een competitiedag er uit?

-Tenniskids Rood  
Iedere speeldag begint om 09.00 uur, tenzij het speelschema op MijnKNLTB iets anders vermeldt.      
Zorg dat je minstens een kwartier vóór aanvang aanwezig bent, zodat de wedstrijden tijdig kunnen worden ingedeeld. Er zal meestal worden begonnen met een korte warming-up. Daarna beginnen de wedstrijdjes, waarbij je altijd uitleg krijgt. Na afloop is er een afsluiting met vaak iets lekkers.  
N.B. :  I.v.m. de leeftijd en het niveau van de kinderen is er hulp van de ouders nodig bij het tellen.  De vereniging kan dat niet alleen behappen.

- Tenniskids oranje  
Iedere speeldag begint om 09.00 uur, tenzij het speelschema op MijnKNLTB iets anders vermeldt.     
Zorg dat je minstens een kwartier vóór aanvang aanwezig bent en meld je meteen even aan bij de wedstrijdleiding. Als alle kinderen aangemeld zijn, worden door het computerprogramma  (Tenniskids planner) de wedstrijden aangemaakt.  
Het programma voorziet niet in een mogelijkheid voor spelers om aan te geven dat ze eerder moeten stoppen of pas later kunnen beginnen. Het is dan ook de bedoeling dat de spelers de hele tijd aanwezig zijn. Kom je te laat, dan kun je helaas niet meer worden toegevoegd.  
Iedere wedstrijdleider kan per keer beslissen hoeveel wedstrijdrondes er worden gespeeld. Je kunt uitgaan van 2- 2½ duur totaal.  
Na afloop van de wedstrijden wordt bekendgemaakt hoeveel punten ieder team gewonnen heeft, en deze uitslag wordt aan de KNLTB gestuurd.  
Tenslotte is er een afsluiting met vaak iets lekkers.

- Tenniskids groen, junioren 11 t/m 14 en 13 t/m 17 jaar  
Het aanvangstijdstip van de speeldag kan per week en per vereniging wisselen. De vereniging heeft namelijk vaak te maken met andere teams, die ook thuis spelen. De competitieleider maakt daarom een planning. Het speelschema en de aanvangstijden vind je op MijnKNLTB. In de regel zal de aanvangstijd 10.00 uur zijn en altijd een half uur van tevoren aanwezig.   
De ontvangende vereniging kan dit echter nog tot 8 dagen vóór de betreffende speeldag wijzigen, dus doe kort vooraf altijd nog een laatste check.  
Je speelt met een team namens LTV de Hartel.  
Als je thuis speelt, zorg dan dat je allemaal op tijd bent om je tegenstanders te ontvangen, ze welkom te heten en je voor te stellen. Het is dus de bedoeling dat jij er eerder bent dan de   tegenstanders. Ga even met beide teams rond de tafel zitten. De Hartel zorgt voor ranja (dat kun je aan de bardienst vragen) en zelf kan het team (ouders vooraf met elkaar overleggen) voor iets lekkers daarbij zorgen. Ondertussen gaan de (ouders van) beide captains overleggen wie tegen wie gaat spelen, oftewel de opstelling maken. Daarbij is het van belang dat de singles worden gespeeld op aflopende speelsterkte. Dat wil zeggen: degenen die de hoogste speelsterkte heeft speelt de 1e single, degene die daarna het hoogst is de 2e enz. Ook de speelsterktes kun je vinden in MijnKNLTB.
Zo spelen dus de sterksten van beide teams tegen elkaar. De opstelling kan worden direct worden ingevuld in MijnKNLTB door de captain van de thuisspelende ploeg.
Bij de eerste thuiswedstrijd is er altijd iemand (competitieleider) van de Hartel aanwezig om daarbij te helpen. Die zorgt er ook voor dat je ballen krijgt.
Alle tennispasjes worden daarbij getoond, ter controle van namen en bondsnummers. Dan worden de wedstrijdjes gespeeld, volgens het banenschema dat de competitieleider heeft gemaakt. Dit schema voor de thuiswedstrijden heb je vooraf van onze competitieleider toegestuurd gekregen.  
Na afloop ga je nog even met elkaar zitten en je drinkt en eet iets met elkaar. 
De kosten daarvan zijn niet  in  de comptitiebijdrage opgenomen. Er kan deswenst iets uit de keuken worden besteld en klaargemaakt, dat dan ter plekke moet worden afgerekend.
Vervolgens worden de uitslagen ingevuld, óók in MijnKNLTB en wel door de captain van de thuisspelende ploeg.
Je controleert eerst samen met je tegenstander of alles klopt, daarna kan de boel definitief worden verstuurd aan de KNLTB.  
Als je uit speelt, is het ‘t leukste als je als team gezamenlijk arriveert. Ouders kunnen dat met   elkaar afstemmen. Je wordt ontvangen en hoort vanzelf hoeveel en welke banen je tegelijk kunt gebruiken. De captain van het team van de Hartel vertelt aan de captain van de tegenstanders wie welke enkelpartij gaat spelen (1e, 2e, 3e en 4e single) en wie met wie gaan dubbelen. Ook hierbij houd je rekening met de speelsterkten, zodat de sterksten van beide teams tegen elkaar spelen.
Na afloop controleert onze captain de door de tegenstander ingevulde uitslagen. Bij een andere vereniging is het misschien niet altijd gebruikelijk dat er na afloop iets wordt gegeten; dit kan per vereniging verschillen.
Tenslotte neem je afscheid, wenst elkaar nog veel succes in de verdere competitie en is de dag  klaar. Je sluit de dag als teams dus gezamenlijk af en het is (in principe) niet de bedoeling dat er iemand voortijdig weg gaat. Als je tóch een keer eerder weg moet, meld het dan vooraf even netjes bij de tegenpartij. Afhankelijk van het aantal banen dat je tegelijk beschikbaar hebt en de duur van de wedstrijdjes duurt een competitiedag globaal gezegd 3 á 4 uur.
Bij 13 t/m 17 jaar worden er volledige sets gespeeld en kan het soms iets langer duren.

We kiezen de captain zoveel mogelijk zo uit, dat het iemand is die al bekend is met de competitie en weet hoe e.e.a. werkt, of dat zijn/haar ouder(s)/begeleider(s) dit weet.
Niettemin staan wij natuurlijk altijd klaar voor vragen.
Er zal bij thuiswedstrijden niet altijd een competitieleider ter plekke aanwezig zijn, maar deze kan wel telefonisch worden geraadpleegd, indien nodig:  
Mieke van der Logt                       06-51098384  
Orlando Hardjodikromo                06-54281666

Wij wensen onze kinderen en de ouders/verzorgers heel veel plezier!!!     

stappenplan-uitslagen-bekijken-rood-en-oranje.pdf stappenplan-wedstrijdprogramma-en-uitslagen-bekijken-groene-competitie.pdf