Bardiensten

Ieder tennissend seniorlid is verplicht om 4x per jaar een bardienst van 3,5 uur te verrichten of een keukendienst van 3 uur, padel only leden zijn verplicht om 2x per jaar een bar- of keukendienst te verrichten. Aan het einde van elk kalenderjaar wordt er gevraagd om uw beschikbaarheid voor het daaropvolgende jaar op te geven, middels het invullen van het 'barformulier'.  U kunt dan uw voorkeuren en/of verhinderingen doorgeven en daarmee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Afkopen bardienst
Het is mogelijk om bardiensten vooraf af te kopen. Tegen betaling van € 25,-- per bardienst zorgt de barcommissie ervoor dat iemand anders uw bar- of keukendienst(en) verricht. U kunt dit op het barformulier aangeven. Betaling dient dan vooraf plaats te vinden op het rekeningnummer NL51 ABNA 0124 5392 03 ten name van LTV de Hartel. 

Wanneer u in de loop van het seizoen besluit alsnog een bardienst te willen afkopen, neem dan ruim van tevoren contact op met de barcommissie via [email protected] of regel het zelf met één van de overnemers (onderaan dit bericht). Ook dan wordt het tarief van € 25,-- gehanteerd. Licht de barcommissie per mail in over de verkoop, zodat altijd bekend is wie de dienst loopt. 

U kunt natuurlijk ook een bardienst met iemand ruilen. Geeft u dat in dat geval (om dezelfde reden) ook even door aan de barcommissie.

I.V.A. (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik)
Sinds geruime tijd is er een wet van kracht die vereist dat elk lid van een vereniging die bardienst draait, in het bezit moet zijn van een persoonlijk IVA certificaat. Bij controle dient de vereniging het certificaat te tonen op straffe van € 450,- voor de barmedewerker en € 1.300,- voor de vereniging als deze niet aanwezig is.

Wij verzoeken daarom al onze seniorleden die bar- of keukendiensten lopen (dat geldt dus niet voor diegenen die ze altijd afkopen) vriendelijk maar dringend om een test te doen, waarna u een geldig certificaat kunt verkrijgen. U verklaart hiermee tevens op de hoogte te zijn van de Horecawet van 01-01-2014 (geen alcohol meer verstrekken, direct of indirect, aan jongeren onder de 18 jaar !!).

Om het certificaat te behalen kun je
- eerst een-learning volgen, deze vind je hier
of
- eerst de ‘Verkorte instructie verantwoord alcoholgebruik’ doorlezen. Die vind je op onze website. Kijk daarvoor bij “Bardienst” >  “bardienst info”. De instructie staat onderaan.

De test zelf bestaat uit 15 vragen en deze vind je hier.

Je moet hiervoor eerst even een account aanmaken. Is het niet gelukt, dan kun je de test gewoon weer opnieuw doen.
Na het behalen van de test krijg je een certificaat per email toegestuurd. Wij vragen je vriendelijk om dit certificaat daarna door te mailen naar [email protected]
Aangezien er financiële sancties staan op het tijdens bardienst niet in het bezit zijn van het certificaat verzoeken wij u vriendelijk maar dringend gevolg te geven aan bovenstaande oproep. Het geen gehoor hieraan geven zal helaas betekenen dat alle sancties voor eigen rekening zijn.

Indeling bardienst
Deze kunt u inzien door in te loggen op deze site onder het Mijn Club, daarna onder Mijn Agenda of Diensten.

Bardienstovername
Er is een mogelijkheid uw bardienst te verkopen. Een lijst met leden die bardiensten over willen nemen is te vinden bij de indeling van de bardiensten nadat u bent ingelogd.

Bardienst-reglement
Dit document kunt u vinden onder Bar boek .

Verkorte Instructie Verantwoord Alcoholgebruik.pdf