Bestuur

 
Hier vindt u de samenstelling van het bestuur voor het lopende verenigingsjaar. 
 
Ad Wolterbeek Voorzitter 06 - 51 37 80 67 [email protected]
Mieke van der Logt Secretaris 06 - 51 09 83 84 [email protected]
Wim Boensma Wedstrijden/toernooien 06 - 26 12 64 28 [email protected]
Mark van Iddekinge Penningmeester 06 - 20 36 02 69 [email protected]
Martijn Recourt Tennis-technische zaken 06 - 53 37 19 30 [email protected]
Marcel Grootveld Algemeen, tevens vice-voorzitter 06 - 53 21 08 61 [email protected]
Vacant Bestuurslid