Bestuur

 
Hier vindt u de samenstelling van het bestuur voor het lopende verenigingsjaar. 
 
Ad Wolterbeek Voorzitter 06 - 51378067 [email protected]
Anja Bussem Secretaris 06 - 23696523 [email protected]
Robin van het Hoofd  Wedstrijden en toernooien 06 - 28096438 [email protected]
Mark van Iddekinge Penningmeester 06 - 20360269 [email protected]
Bert de Winter Bardienstplanning, jeugd, communicatie 06 - 52494976 [email protected]
Marcel Grootveld Ledenadministratie, TC, tevens vice-voorzitter 06 - 53210861 [email protected]
Peter Visser Park en clubhuis, sponsoring 06 - 51528504 [email protected]