Bestuur

 
Hier vindt u de samenstelling van het bestuur voor het lopende verenigingsjaar. 
 
Ad Wolterbeek Voorzitter 06 - 51 37 80 67 [email protected]
Mieke van der Logt Secretaris 06 - 51 09 83 84 [email protected]
Robin van het Hoofd  Wedstrijden en toernooien 06 - 28 09 64 38 [email protected]
Mark van Iddekinge Penningmeester 06 - 20 36 02 69 [email protected]
Bert de Winter Aanleg padelbanen, jeugd, communicatie 06 - 52 49 49 76 [email protected]
Marcel Grootveld Ledenadministratie, TC, tevens vice-voorzitter 06 - 53 21 08 61 [email protected]
Peter Visser Park en clubhuis, sponsoring 06 - 51 52 85 04 [email protected]