Padel op de Hartel: ledenstop

24 november 2023


OP DIT MOMENT HEBBEN WE EEN LEDENSTOP VOOR PADEL. 

ALS JE JE AANMELDT VOOR PADEL-ONLY OF VOOR PADEL+TENNIS ZUL JE TOT NADER BERICHT OP EEN WACHTLIJST WORDEN GEZET VOOR PADEL.
DAT GELDT NIET VOOR TENNIS-ONLY. 

Je zult in elk geval niet éérder dan eind december 2024 lid kunnen worden, maar dat is onder voorbehoud, want het is dan nog afhankelijk van het aantal opzeggingen dat we eind 2024 krijgen. Als dat er weinig zijn is er een grote kans dat er ook in 2025 geen plaats voor je is, helaas. 
We hebben wél direct plaats voor tennissers. 


 

Kijk voor de tarieven en het aanmeldingsformulier op deze pagina van onze website

Je betaalt voor de resterende maanden van het jaar naar rato. 

Let op : wij hebben voor onze leden een verplichting tot het verrichten van bardiensten. Voor padelleden zijn dat er 2 per jaar; voor tennisleden 4. 
Eventueel zijn deze af te kopen. 

Wil je opzeggen? Dat kan, maar dat moet dan wel vóór 1 december aan [email protected].
Daarna ben je te laat en ben je voor het volgende jaar ook je contributie verschuldigd. 

Nieuwscategorieën