Situatie vanaf 1 juli

28 juni 2020


Clubhuis en terras open per 1 juli
We hebben met elkaar een lange adem moeten hebben, maar gelukkig mogen we het clubhuis en terras per 1 juli weer open stellen voor onze leden.

Eens te meer heeft de afgelopen tijd geleerd dat we niet alleen alleen een vereniging zijn waarbij je een baan kunt reserveren en een potje tennis speelt, maar dat de sociale contacten en de gezelligheid bij ons minstens net zo belangrijk zijn. Wát hebben we dat gemist!

Het betekent nog niet dat alles weer helemaal als vanouds zal zijn, maar het begin daarheen is er. 

Looproute in het clubhuis 
Er is een looproute in het clubhuis aangebracht om de kans op fysieke contacten te verminderen. 
Die looproute is met pijlen op de grond aangegeven en op de deuren zullen 'verkeersborden' zijn geplakt. We vragen iedereen met klem om zich hieraan te houden!

In- en uitgang
Er zijn vanaf 1 juli 2 situaties:
1) CLUBHUIS OPEN
De enige ingang is via de loopdeur op de veranda.
Van daar kun je naar de bar om iets te bestellen óf via de tussendeur naar de toiletten en de kleedkamers in de hal.
Bij de bar is het éénrichtingsverkeer naar het pin-apparaat. Nadat je je consumptie hebt gekregen ga je om het hekwerk heen en zoek je een plekje binnen of buiten. Je gaat naar buiten via de schuifpui. 
Ga binnen en buiten s.v.p. niet met tafels schuiven. De huidige opstelling is ingesteld op ca. 1,5 m. Ga daar zelf met gezond verstand mee om. 
Na toiletbezoek ga je NIET terug het clubhuis in, maar verlaat je de hal via de buitendeur.  (Dus even omlopen als je weer naar het terras wilt)
2) CLUBHUIS DICHT
Je hebt alleen toegang tot de hal voor bezoek van toilet of kleedkamer en verlaat het pand door de buitendeur in de hal, net zoals dit de afgelopen maanden ook al het geval was. 

Vuile glazen/kopjes/lege flesjes en blikjes
Iedereen die buiten een consumptie heeft genuttigd vragen wij om de lege kopjes/glazen/flesjes op de grote kussenkist op de veranda te plaatsen. Breng de vuile boel dus NIET naar binnen. De bardienst zal dit van tijd tot tijd komen ophalen. 
Lege blikjes kunnen meteen in een afvalbak. 

Reserveren van een baan op afstand
We hebben besloten om hiermee vanaf 1 juli te stoppen. Je dient weer als vanouds een baan af te hangen in de hal van het clubhuis op het afhangbord. 

Wat mag wel en wat mag niet......
·         Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben op de baan. Tijdens trainingen en in het spel bij wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Dus in een rally bij een dubbel geldt de 1.5 meter afstand niet, maar een high five en handen schudden doen we nog even niet. Een toezichthouder voor jeugd is niet meer nodig.
·         Bij trainingen is er geen maximum aantal spelers per baan meer. De leraar houdt altijd 1.5 meter afstand tot de leerlingen.
·         Voorafgaand en na afloop van het tennissen dienen spelers van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers, het clubhuis en op het terras, dat allemaal weer per 1 juli open mag.
·         Er geldt geen verplichte reservering of triage (vragen naar gezondheidsklachten) in het clubhuis als er minder dan 100 personen worden toegelaten.
·         Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Ouders mogen ook weer kijken bij de training van hun kind. 
·         Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Buiten mogen maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn (exclusief spelers/trainers op de baan). Binnen geldt een maximum aantal van 100 personen. Dit is exclusief spelers/trainers op de baan, kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers.
·         Wanneer bij evenementen reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen zijn toe te passen, dan is er geen maximale groepsgrootte. Toeschouwers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden:
- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
- Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
- Vermijd drukte.
- Was vaak je handen.
- Uitgebreide informatie over de maatregelen staan in het Algemeen Sportprotocol van NOC*NSF.  
 
Bardienst
Voor de bardienst zal er een kleine instructie op de bar klaar liggen.


Wij danken al onze leden voor hun discipline in de afgelopen maanden en vertrouwen erop dat we dit in ieders belang met elkaar netjes voortzetten volgens bovenstaande maatregelen. 
                 
met sportieve groet,

het Bestuur. 
 

Nieuwscategorieën